Imię i nazwisko:

Tomasz Srokosz

Kancelaria:

Andersen w Polsce

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- ochrona danych osobowych (RODO/RDPR)
- nieruchomości i prawo budowlane
- partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje
- prawo konkurencji i antymonopolowe
- zamówienia publiczne
- spory sądowe i arbitraż
- ochrona środowiska

Kariera:

Doktor nauk prawnych. Jest cenionym specjalistą w zakresie partnerstwa publiczno- prywatnego, zamówień publicznych, sporów sądowych i arbitrażowych, prawa ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Doradza przy przygotowaniu modeli prowadzenia gospodarki komunalnej z uwzględnieniem aspektów środowiskowych zarówno dla samorządów jak i inwestorów prywatnych. Reprezentuje klientów w procesach inwestycyjnych w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego, jest pełnomocnikiem procesowym przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Krajową Izbą Odwoławczą, a także sądami arbitrażowymi.

Sukcesy:

Autor publikacji naukowych oraz licznych artykułów prasowych dotyczących gospodarki komunalnej, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji. Prelegent oraz uczestnik konferencji poświęconych m.in. problemom PPP, gospodarki komunalnej, prawa wodnego i zamówień publicznych. Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.