Czas zacząć prace nad dokumentacją

SENDERO Tax & Legal

PODATKI Podatnicy doczekali się wreszcie nowych rozporządzeń dotyczących zakresu informacji związanych z cenami transferowymi.

Wymogi związane z dokumentowaniem transakcji z podmiotami powiązanymi bardzo się zwiększyły. Większość podatników będzie zobowiązana do sporządzenia zupełnie nowych rodzajów dokumentacji. Co wię- cej, zdecydowana większość podatników (ci, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) będzie musiała posiadać kompletną dokumentację przed koń- cem marca 2018 r. To zasadnicza zmiana w stosunku do lat ubiegłych, kiedy dokumentacja nie musiała być gotowa „z góry” a jedynie przedstawiona na żądanie władz podatkowych. Wprowadzenie obligatoryjnego terminu przygotowania dokumentacji dla wszystkich firm, których obroty w ubiegłym roku przekroczyły niecałe 9 mln. zł, spowoduje skokowy wzrost obciążenia pracą księgowych i zewnętrznych ekspertów. Ci, którzy rozpoczną przygotowania zbyt późno, mogą nie zdążyć i narazić się na sankcje.

Więcej obowiązków

Dla przypomnienia, podmioty, których przychody lub koszty przekroczyły w ubiegłym roku niecałe 9 mln zł (dokładnie 2 mln euro po kursie 4,4240 zł), muszą przygotować dokumentację podstawową, szerszą niż w latach ubiegłych. Te, których obroty w tym okresie przekroczyły ok. 44,2 mln zł, muszą dodatkowo udowodnić, że ceny w transakcjach z firmami powiązanymi są rynkowe. W tym celu muszą sporządzić skomplikowane analizy porównawcze. Wreszcie podmioty, których przychody lub koszty przekroczyły ok. 88 mln zł, mają obowiązek przygotowania także dokumentacji dotyczącej całej grupy kapitałowej. Zakres informacji w tym rodzaju dokumentacji jest niezwykle szeroki – nie da się jej przygotować bez wsparcia pozostałych podmiotów z grupy, którymi często są firmy zagraniczne.

Prace wymagają czasu

Nowe rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z 12 września (DzU z 18 września 2017 r., poz. 1752 i 1753) zawierają szczegółowy zakres informacji, które należy przedstawić w dokumentacji. Weszły w życie 3 października, nic więc nie stoi na przeszkodzie rozpoczęciu prac. Szczególnie wymagające jest sporządzenie analiz porównawczych – konieczna jest zaawansowana analiza danych wewnętrznych lub sięgnięcie do zewnętrznych baz danych. Informacje z takich baz wymagają obróbki statystycznej, która jest czasochłonna. Z kolei przygotowanie dokumentacji grupowej to zadanie dla zespołu osób, które zbiorą i odpowiednio przestawią informacje o całokształcie funkcjonowania grupy – w tym dane finansowe i zarządcze dotyczące każdego z jej członków. Realia wymiany informacji w grupach kapita- łowych są takie, że zadania tego nie da się wykonać w tydzień czy dwa.

Ostatni dzwonek

Im szybciej podatnicy rozpoczną prace, tym większa szansa, że zdążą w terminie. Pamiętajmy, że pierwszy kwartał to tradycyjnie okres wytężonej pracy nad zamknięciem roku i przygotowaniem sprawozdania finansowego. Dlatego dokumentacje cen transferowych warto przygotować – przynajmniej w zasadniczej części – jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Artykuł został opublikowany w dodatku do dziennika Rzeczpospolita 'Dobra Firma’ z dnia 13.10.2017 r.