Czy można dostać alimenty na dziecko, nie mając rozwodu?

Rodzice dziecka mieszkają razem, nie chcą brać rozwodu. Ojciec nie płaci na utrzymanie dziecka. Co zrobić w tej sytuacji ma matka? Czy należą jej się alimenty na dziecko?

Alimenty na dziecko bez rozwodu

,,Czyniąc założenie, iż mamy do czynienia z dzieckiem małoletnim, wówczas w opisanych przez Panią okolicznościach istnieje obowiązek utrzymywania dziecka przez obydwojga rodziców. Tak brzmi regulacja art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W sytuacji, gdy Pani zaspokaja potrzeby małoletniej córki poprzez osobiste starania o jej wychowanie oraz pracę własną we wspólnym gospodarstwie domowym, na ojcu dziecka spoczywa obowiązek alimentacyjny w zakresie zaspokojenia finansowych potrzeb dziecka. Jest Pani zatem uprawniona do wystąpienia na drogę sądową o przyczynianie się przez męża do zaspokajania potrzeb rodzinny poprzez alimentowanie potrzeb dziecka. Należy także zauważyć, iż na Pani mężu spoczywa obowiązek zaspokojenia potrzeb rodziny, a nie tylko obowiązek utrzymania małoletniego dziecka. W konsekwencji, w zależności od Pani sytuacji rodzinnej, żądanie sformułowane w pozwie może być szersze niż tylko alimentowanie w zakresie potrzeb małoletniego dziecka.”
Odpowiedz ukazała się w dzienniku ,,Rzeczpospolita”