Fiskus ma prawo żądać PIT od oprocentowania zasądzonego za zwłokę w wykupie gruntu przez miasto

Kancelaria KNDP KOLIBSKI NIKOŃCZYK DEC &PARTNERZY

Konrad Piłat, doradca podatkowy odniósł się do wyroku NSA, dotyczącego opodatkowania odsetek. Oprocentowanie orzeczone za brak wykupu w terminie nieruchomości przez miasto to przychód, od którego płaci się PIT.

Sentencja uchwały z 6 czerwca 2016 r. (II FPS 2/16) dotyczy zasad kwalifikacji odsetek za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje. W konsekwencji, w mojej ocenie, tylko w przypadku analizowania tego zagadnienia składy orzekające są nią związane. Wynika to z innej uchwały z 14 grudnia 2009 r. (II FPS 7/09). NSA wprost w niej stwierdził, że wywody zawarte w uzasadnieniu uchwały nie mają mocy wiążącej, choć zawarta w nich argumentacja powinna być brana pod uwagę przy rozstrzyganiu innych spraw. Uważam zatem, że uchwała z 6 czerwca 2016 r. nie wprowadza wiążącej inne składy zasady, że wszelkie odsetki za zwłokę powinny być kwalifikowane do innych źródeł. Dlatego rozstrzygając sprawy dotyczące innych odsetek, sądy powinny bardziej szczegółowo analizować wszystkie argumenty podatników. Zwłaszcza to, że odsetki były wynikiem zaniechań organów państwa.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na rp.pl: NSA: skarbówka ma prawo żądać PIT od oprocentowania zasądzonego za zwłokę w wykupie gruntu przez miasto