Wyrok sądu w sprawie przywrócenia do pracy pracownika, który osiągnął już wiek emerytalny

SENDERO Tax & Legal

Rafał Kania, radca prawny komentuje wyrok sądu. Jeśli w trakcie postępowania sądowego o przywrócenie do pracy, pracownik osiągnie wiek emerytalny, nie pozbawi go to należnych mu praw.

To bardzo ważny wyrok, trudno zresztą sobie wyobrazić, że Sąd Najwyższy powie coś innego. Gdyby tak się stało, to mielibyśmy usankcjonowanie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek, dlatego że samo nabycie uprawnień emerytalnych nie jest dostateczną przyczyną rozwiązania umowy o pracę. Oczywiście może to nastąpić np. przy zwolnieniach grupowych, ale nie przy w indywidualnym zwolnieniu. W konsekwencji wyroku SN SO powinien przywrócić powódkę do pracy, a pracodawca – wypłacić jej odszkodowanie za czas, kiedy tej pracy nie świadczyła. Ten wyrok jest ważny także dla innych grup chronionych, jak związkowcy czy kobiety w ciąży.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu na rp.pl: Proces o przywrócenie do pracy przedłuży ochronę przedemerytalną zwolnionego – wyrok SN