Jak szpital ma rozliczać VAT?

KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, komentuje skomplikowany proces badań klinicznych, który trudno poukładać nie tylko medycznie, ale też podatkowo. Z wnioskiem o interpretację wystąpił szpital kliniczny, który w swojej działalności gospodarczej wykonuje m.in. usługi badań klinicznych na rzecz firm polskich i zagranicznych.

Wyrok dotyka trudnego i spornego zagadnienia, jaki jest wpływ akceptacji wykonanych prac i określenia wynagrodzenia już po ich faktycznym wykonaniu na moment powstania obowiązku podatkowego. W tym zakresie, mimo orzeczenia TSUE w sprawie usług budowlanych, nadal powstają spory podatników z organami podatkowymi. Sąd wyraźnie wskazał, że zasady nakreślone przez TSUE mają zastosowanie nie tylko do usług budowlanych, ale do wszystkich, w szczególności odbieranych częściowo. Jak słusznie sąd zauważył, w szczególności w przypadku usług rozliczanych częściowo, gdy odbiór definiuje wysokość należnej zapłaty, przed jej określeniem nie jest możliwe prawidłowe rozliczenie podatku. Podstawa opodatkowania jest niezbędnym elementem określenia VAT tak przez podatnika, jak i organ. Do momentu jej ustalenia nie jest możliwe stwierdzenie powstania obowiązku podatkowego.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na rp.pl: VAT a usługi badania klinicznego