Gdzie oczekiwać na wydanie posiłków? Prawnik wyjaśnia

Restauratorzy nie tylko borykają się z zakazem wydawania posiłków wewnątrz restauracji, ale także i z innymi praktycznymi problemami wynikającymi z wprowadzonych przez rząd obostrzeń.

Pytanie:

Prowadzę restaurację, czy mogę udostępnić klientom oczekującym na wydanie posiłków na wynos stoliki i krzesełka do oczekiwania na nie?

Odpowiedź:

W następstwie wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm.), w sposób istotny uległy zmianie zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców działających na rynku usług gastronomicznych.

Począwszy bowiem od 24 października 2020 r. – prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 56.10.A) a także – działalności związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30.Z) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu. Od 28 listopada 2020 r. powyższe uregulowanie uzupełniono także o możliwość prowadzenia działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez pasażerów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc.

Wykładnia przywoływanych wyżej, unormowań, nie pozostawia wątpliwości, iż nie jest obecnie możliwe prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych w standardowej (tj. stacjonarnej) formie. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie precyzują jednak, czy dopuszczalnym jest udostępnienie klientom oczekującym na wydanie posiłku lub napoju, odpowiedniego miejsca (stolika, krzesła etc.).

Biorąc pod uwagę, iż trzon komentowanych ograniczeń dotyczy działalności związanej z serwowaniem posiłków i napojów, polegającej na ich bieżącej konsumpcji, wskazania wymaga, iż nie istnieją prawne przeszkody uniemożliwiające stworzenie klientom oczekującym na wydanie posiłku lub napoju, odpowiednich warunków, byleby tylko wydawane w ten sposób posiłki lub napoje nie były spożywane w miejscu prowadzenia działalności gastronomicznej. Nie budzi wątpliwości, iż oczekiwanie na wydanie posiłku lub napoju winno nastąpić przy zachowaniu ogólnych przepisów i wytycznych epidemicznych (w szczególności – dotyczących obowiązku założenia maseczki, przyłbicy ochronnej etc.).

Rekomendujemy, by miejsce przeznaczone dla klientów oczekujących na wydanie posiłku zostało
w sposób odpowiedni oznakowane, a jeżeli pozwalają na to warunki lokalowe – także wydzielone spośród innych miejsc siedzących zlokalizowanych na terenie obiektu.

Niezależnie od powyższego, wskazania wymaga, iż prowadzenie działalności oznaczonej w PKD w podklasach: 56.10.A oraz 56.30.Z, jest dopuszczalne także na terenie prowadzenia usług hotelarskich wyłącznie dla określonych kategorii gości (m.in. korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej oraz wykonujących zawód medyczny), których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów gościom bezpośrednio do pokoju hotelowego.

Podstawa prawna:

  • 10 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2132);
  • 10 ust. 5 w zw. z § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
    z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2132);
  • 25 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2132).

Odpowiedz ukazała się w serwisie firma.rp.pl