Górna granica kary pozbawienia wolności ma ulec zwiększeniu do 30 lat

Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz

Projektowane zmiany z dnia 14-05-2019r. ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw, komentuje aplikant adwokacki Bartosz Jaroni z Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz sp. p. z siedzibą w Zielonej Górze

Dnia 16 maja 2019 r., po dwóch dniach procedowania, Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza bardzo szeroką reformę prawa karnego. Choć najbardziej słyszalną w przestrzeni medialnej jest zmiana dotycząca przestępstw pedofilii, w tym wprowadzenie zasady braku przedawnienia przestępstwa zgwałcenia małoletniego poniżej 15 lat, to ustawa przewiduje kompleksową reformę filozofii systemu kar. Wyliczając zmiany przykładowo: górna granica kary pozbawienia wolności ma ulec zwiększeniu do 30 lat, wymiar kary łącznej zawsze będzie musiał być wyższy od najsurowszej z łączonych kar, znacznie ograniczona będzie możliwość odstąpienia od wymierzenia kary pozbawienia wolności i zastosowania w jej miejsce kary wolnościowej (art. 37a k.k.), wydłużone zostaną okresy przedawnienia oraz zatarcia skazania, a także nie będzie możliwe warunkowe zwolnienie osoby powtórnie skazanej na karę dożywotniego pozbawienia wolności, co oznacza wprowadzenie do Kodeksu karnego środka o charakterze eliminacyjnym. Nowe przepisy w większości wejdą w życie już po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy.