Jeszcze trudniej o rejestracje VAT

Po ponad roku funkcjonowania zreformowanej Krajowej Administracji Skarbowej („KAS”) Ministerstwo Finansów opublikowało 2 sierpnia b.r. projekt zmiany ustawy o KAS. Fiskus doszedł do przekonania, że uprawnienia KAS muszą zostać rozszerzone, co ma wpłynąć na zwiększenie skuteczności zwalczania szarej strefy i strefy wyłudzeń podatkowych.

Zmianom mają ulec m. in. zasady rejestracji firm dla podatku VAT, które już teraz powodują, że na rejestrację w VAT przedsiębiorcy czekają nawet dłużej niż kilka tygodni. Skarbówka sprawdza m. in., czy dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, czy przedsiębiorcę lub jego pracowników można zastać w lokalu wskazanym jako siedziba firmy, a także czy istnieją informacje o możliwości prowadzenia przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania banków do wyłudzeń skarbowych (art. 96 ust. 4a ustawy o VAT). Zgodnie z nową propozycją, nie zostanie zarejestrowany podmiot, wobec którego sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Orzeczenie takiego zakazu będzie również podstawą dla wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru VAT – bez zawiadamiania o tym fakcie podatnika.

Warto dodać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami naczelnik urzędu skarbowego może nie dokonać rejestracji podmiotu w VAT bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu, jeżeli:

– dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą, lub
– podmiot ten nie istnieje, lub
– mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
– podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, lub
– z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.