JPK już niedługo zastąpią deklaracje VAT

Do końca roku Rada Ministrów ma przyjąć projekt zmiany ustawy o VAT mający na celu zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. Oznacza to, że podatnicy będą składali tylko jeden dokument, zamiast – jak do tej pory – oddzielnie plik JPK oraz deklaracje na podatek VAT wraz załącznikami, co oznacza znaczne uproszczenie rozliczeń z urzędem skarbowym.

Pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K), co do zasady, zostaną przeniesione do nowej deklaracji w postaci podobnej do pliku JPK. Dodatkowo nie będzie wymagane dołączanie do takiej deklaracji załączników tj. VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. W plikach JPK mają się znaleźć również inne dodatkowe informacje niezbędne do celów analitycznych i kontrolnych.

Czy za styczeń 2019 r. nie będziemy już składali oddzielnych deklaracji VAT-7 i VAT-7K? Stanie się tak, jeżeli Sejm zdąży uchwalić odpowiednie przepisy przed końcem roku. Projekt na razie znajduje się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Wpis pochodzi z serwisu:
https://kancelariamadejczyk.biz