Kiedy pełna księgowość dla firmy? (Zmiany od 1 stycznia 2017 r.)

09.11.2016 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Proponowane zmiany dotyczą m. in. ustawy o rachunkowości w zakresie zwiększenia dotychczasowego rocznego limitu  przychodów netto -1.200.000 euro ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, po przekroczeniu którego przedsiębiorcy muszą przejść na tzw. pełną księgowość, bez możliwości rozliczania się przez prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Projekt zakłada zwiększenie limitu do 2.000.000 euro, z obecnie obowiązującego 1.200.000 euro. W przypadku przyjęcia projektu prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie dużo mniej sformalizowane. Ponadto, wiele firm zaoszczędzi na kosztach prowadzenia księgowości. Wobec tego proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Tym bardziej, że ostatnie zmiany w tym zakresie miały miejsce 8 lat temu. Wówczas to próg zobowiązujący do przejścia firmy na pełną księgowość zwiększono z 800 tys. euro do 1,2 mln euro.