Nowelizacja ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych

W dniu 1 kwietnia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, która ma na celu likwidację działalności w obrębie tzw. „szarej strefy” w grach hazardowych, w szczególności w zakresie gier na automatach oraz gier w internecie, które od wyżej wskazanej daty zostają objęte monopolem państwa.

Dla salonów gier na automatach wprowadzone zostały ograniczenia lokalizacyjne, a także obowiązek zainstalowania w nich audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umożliwiającego stosowną weryfikację. Same urządzenia muszą być przystosowane i podłączone do systemu rejestrującego. Podmiot urządzający gry przez internet również zostaje zobowiązany do archiwizacji wszelkich danych związanych z urządzaniem gry hazardowej. Na mocy ustawy powstanie oficjalny Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Nowelizacja wprowadza także obowiązek wdrożenia regulaminu odpowiedzialnej gry, ograniczenia w zakresie reklamy oraz znacznie wyższe niż dotychczas kary finansowe zarówno dla urządzających gry wbrew przepisom ustawy, posiadaczy lokalu w których znajdują się niezarejestrowane automaty, jak i samych uczestników gier hazardowych. Skutki wprowadzenia nowych przepisów można było zauważyć już w dniu ich wejścia w życie. Przykładowo w samym obrębie powiatu tarnogórskiego od dnia 1 kwietnia 2017 roku większość dotychczasowych salonów z automatami nie prowadzi działalności. Nie mniej na drzwiach wejściowych wielu z nich zauważyć można kartkę z napisem „remont”. Treść komunikatu skłania do zastanowienia czy nowelizacja ustawy rzeczywiście doprowadzi do zlikwidowania tzw. „szarej strefy” czy też jedynie zawieszenia działalności do czasu uzyskania informacji w jakim zakresie nowe przepisy będą realizowane?