Komu będzie się opłacał estoński CIT

Usunięty zostaje limit przychodów przy ryczałtowym podatku od przychodów ewidencjonowanych. BARTOSZ LEWANDOWSKI prawnik Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

Estoński CIT 2.0 naprawia błędy poprzedniej wersji, ale nie jest wolny od zagrożeń. Zmiany wprowadzane Polskim Ładem mogą jednak sprawić, że dla wielu spółek stanie się on jednym z najlepszych rozwiązań na najbliższy rok.

Porażka w 2021 roku

Tak zwany estoński CIT, czyli ryczałtowy podatek od przychodów ewidencjonowanych spółek, zupełnie się nie sprawdził w 2021 r. Najlepszym tego dowodem jest to, że spośród 200 tys. spółek, do których Ministerstwo Finansów kierowało zmianę, z estońskiego CIT skorzystało 337 podatników. Jakie są podstawowe przyczyny tak niskiej popularności tego rozwiązania? Dotychczas mogły z niego skorzystać wyłącznie spółki kapitałowe (spółki z o.o. i SA), które musiały w ciągu roku dokonywać inwestycji na środki trwałe w konkretnej proporcji. Ponadto obowiązywał limit przychodu rocznego w wysokości 100 mln złotych. Dodatkowo wysokość stopy opodatkowania nie była zbyt zachęcająca.

Mniej przeszkód

Jakie zmiany wprowadzi Polski Ład?

Po pierwsze, estoński CIT będzie od 1 stycznia 2022 r. obejmował także spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne, ale nadal nie będzie obejmował spółki jawnej.

Po drugie, w Polskim Ładzie odpada obowiązek inwestowania przychodu w środki trwałe. Jest to spore uproszczenie, które zmienia konstrukcję działania tego modelu opodatkowania. Przychody osiągnięte przez spółkę będą opodatkowane wyłącznie w przypadku wypłaty dywidendy bez dodatkowych rygorów.

Usunięty zostaje także limit przychodów, wobec czego skorzystać z estońskiego CIT będą mogły także te spółki, których przychód przekracza 100 mln złotych.

Mniejsza stawka

Polski Ład obniża też stawkę podatku obowiązującą w estońskim CIT. Efektywna stawka, a więc procent, jaki zostanie pochłonięty na CIT i PIT w modelu klasycznym – czyli bez estońskiego CIT 2.0 – wynosi ok. 26,29 proc. (w przypadku małego CIT) albo 34,39 proc. Efektywna stawka w estońskim CIT kształtuje się na poziomie 20 proc. (dla małych podatników) albo 25 proc. przy założeniu, że cały przychód zostanie wypłacony wspólnikom.

Kiedy można skorzystać ?

Jednym z powodów, dla których tak mało podatników zdecydowało się na opodatkowanie estońskim CIT jest to, że wyboru można było dokonać raz w roku. Polski Ład także i na tym polu wprowadza uproszczenie, a mianowicie wybór tego modelu opodatkowania może nastąpić także w trakcie trwania roku podatkowego. Mimo że Polski Ład wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r., to decyzja o wyborze tej formy opodatkowania może zapaść później – to niewątpliwie spore ułatwienie.

Podatnicy już teraz dostrzegają liczne plusy, jakie wiążą się z estońskim CIT. Słusznie planują przygotowanie swojej działalności do nowych regulacji. Część z nich nie prowadzi jednak działalności w formie, która na takie opodatkowanie pozwala. Choć Ministerstwo Finansów zachęca do przejścia na estoński CIT, to należy pamiętać o opodatkowaniu tzw. dochodu z przekształcenia stawką 19 proc.

Składka zdrowotna

Jednym z najgorętszych tematów Polskiego Ładu jest reorganizacja sposobu wymiaru składki zdrowotnej. Krótko mówiąc, niemal wszyscy zapłacą więcej. Pośród wielu rozwiązań to właśnie posiadanie udziałów w spółce z o.o. wydaje się być jednym z najkorzystniejszych na uniknięcie składki zdrowotnej. Wspólnik sp. z o.o. bowiem nie podlega z tego tylko tytułu składkom na ubezpieczenia społeczne i składce zdrowotnej, chyba że jest to jednoosobowa spółka z o.o. W przypadku jednoosobowej sp. z o.o. składka zdrowotna będzie ustalana ryczałtowo.

Uwaga na pułapki

Estoński CIT staje się wreszcie atrakcyjną alternatywą. Nie jest on jednak wolny od zagrożeń, a prawidłowe poradzenie sobie z estońskim CIT wymaga doświadczenia.

Ponadto Polski Ład wprowadza pojęcie tzw. ukrytej dywidendy. Ustawa wylicza takie relacje wspólnika ze spółką, które – w przypadku gdy prowadzą do wzbogacenia wspólnika – należy traktować jako ukrytą dywidendę. Dla przykładu chodzi m.in. o pożyczki, darowizny czy odsetki od udziału kapitałowego. Wypłata wspólnikowi tych środków także stanowi podstawę do obliczenia zryczałtowanego podatku w ramach estońskiego CIT, ponieważ na potrzeby ryczałtu od spółek dywidenda, będąca podstawą opodatkowania, rozumiana jest szeroko. Ministerstwo Finansów opublikowało praktyczny przewodnik dla biznesu, który może być dobrym początkiem dla zapoznania się z rozwiązaniami estońskiego CIT 2.0, jak również objaśnienia do ryczałtu od dochodów spółek, które szczegółowo omawiają najistotniejsze problemy tego rozwiązania.

Artykuł został opublikowany w Poradniku: Prawo i podatki w firmie dziennika ,,Rzeczpospolita”