Koronawirus a biznes: pytania i odpowiedzi: wspólna recepcja

Czy w czasie epidemii wspólna recepcja działa bez zmian? Jakie obowiązki mają tu pracodawcy? – wyjaśniają eksperci.

Pytanie: Czy wspólna recepcja działa bez zmian w czasie epidemii?

Odpowiedź:

W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

 współpracować ze sobą.
 wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.
ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Co poza koordynatorem

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
Pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest zobowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 2071 k.p.
Podstawa prawna: art. 2071 kodeksu pracy.

Artykuł ukazała się w serwisie firma.rp.pl