Imię i nazwisko:

adw. Michał Rączkowski

Kancelaria:

RK Legal

Funkcja:

Partner zarządzający

Specjalizacje:

- prawo cywilne i postępowania sądowe
- obsługa aktywów wierzytelnościowych B2C.

Kariera:

W RK Legal odpowiada za współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie obsługi aktywów dłużnych B2C. Wspiera banki i instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, fundusze sekurytyzacyjne oraz podmioty z branży energetycznej i telekomunikacyjnej w zarządzaniu wierzytelnościami. Koordynuje obsługę należności korporacyjnych B2C i B2B również na rynkach zagranicznych, jako członek Euro Collect Net Lawyers – międzynarodowej sieci firm specjalizujących się w obsłudze długów w UE i poza nią.

Wdraża innowacyjne rozwiązania technologiczne, które pozwalają efektywnie zarządzać projektami i na bieżąco raportować postępy prowadzonych spraw.

Sukcesy:

Michał Rączkowski jest autorem licznych komentarzy prasowych i współautorem komentarza wydawnictwa Wolters Kluwer: „Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych”. Dzieli się z Państwem swoimi doświadczeniami podczas licznych konferencji branżowych i szkoleń.