Nowe zasady poboru WHT odroczone po raz kolejny

SENDERO Tax & Legal

Na dwa dni przed planowanym wejściem w życie nowych zasad poboru podatku u źródła zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów, które po raz kolejny odroczyło stosowanie tych regulacji.

Czego dotyczą nowe obowiązki poboru WHT?

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie podatku u źródła. Na ich podstawie zmieniono zasady poboru tego podatku. Zgodnie z nowymi przepisami płatnicy po przekroczeniu progu 2 mln PLN w odniesieniu do należności opodatkowanych podatkiem u źródła wypłacanych na rzecz jednego podatnika zobowiązani są do pobrania i wpłaty podatku. Obowiązek ten należy stosować bez względu na zwolnienia wynikające z ustaw, czy preferencje wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Raz już odroczono stosowanie przepisów…

W założeniu nowe regulacje miały być stosowane w odniesieniu do wypłat należności dokonywanych już od początku roku. Jednakże z uwagi na zgłaszane przez podatników wątpliwości w zakresie stosowania nowych regulacji oraz krótki czas na wejście ich w życie Minister Finansów zdecydował o odroczeniu ich stosowania. Stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła zostało początkowo odroczone do 30 czerwca 2019 r.

Nowe rozporządzenie

Nowe rozporządzenie zostało wydane 27 czerwca 2019 r. – tuż przed wejściem w życie nowych zasad. Rozporządzenie zawiesza stosowanie nowych obowiązków poboru podatku o kolejne pół roku, tj. do 31 grudnia 2019 r.
Rozporządzenie zostało opublikowane w piątek na trzy dni przed wejściem w życie nowych zasad poboru podatku. W związku z brakiem zapowiedzi ze strony Ministerstwa Finansów wydane rozporządzenie stanowi spore zaskoczenie dla płatników i podatników.
Co interesujące, resort finansów zdecydował o odroczeniu nowych regulacji tylko w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że w przypadku wypłat na rzecz podatników PIT – od 1 lipca należy stosować nowe zasady poboru podatku.

Dobra wiadomość

Informacja o odroczeniu stosowania nowych przepisów to dobra wiadomość dla płatników i podatników podatku u źródła. Odroczenie pozwoli na lepsze przygotowanie do wypełnienia nowych obowiązków oraz da czas potrzebny do uzyskania opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła.