Obniżona 8% stawka VAT

Sądy: obniżona 8% stawka VAT tylko dla bryły domu mieszkalnego, nie dla infrastruktury towarzyszącej.
Obniżoną stawkę 8% VAT można stosować tylko do dostawy budynku i gruntu, natomiast infrastruktura towarzysząca tak jak: ogrodzenie, brama, furtka, przyłącza, droga dojazdowa podlegają stawce 23% – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok dotyczył przedsiębiorcy budowlanego, który oferował na sprzedaż budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, podlegające co do zasady preferencyjnej stawce 8% VAT. W przypadku domów jednorodzinnych warunkiem zaliczenia do społecznego programu mieszkaniowego jest maksymalna powierzchnia 300 m2. Przedsiębiorca stosował obniżoną stawkę 8% VAT do całej kwoty sprzedaży na wystawionej fakturze, nie wyodrębniając elementów podlegających stawce 23%.
Z takim postępowaniem nie zgodziły się organy podatkowe, zdaniem których infrastruktura towarzysząca jest odrębną dostawą obiektów budowlanych. Fiskus nie podzielił argumentów podatnika, który wskazywał na orzecznictwo TSUE dotyczące usług „kompleksowych”. Zdaniem przedsiębiorcy, z ekonomicznego punktu widzenia nie jest możliwe rozdzielenie sprzedaży domu oraz ogrodzenia, drogi dojazdowej, przyłączy itd.

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację w sporze organom skarbowym – w konsekwencji roboty budowlane wykonywane poza bryłą obiektów budownictwa mieszkaniowego opodatkowane są podatkiem VAT w stawce podstawowej 23%. Wyrok powinien wzbudzić szczególną ostrożność u przedsiębiorców stosujących obniżoną stawkę VAT dla dostawy budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Wpis pochodzi z serwisu: