Od kiedy i dla kogo nowe obowiązki dotyczące kas fiskalnych online?

Andersen w Polsce

3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą ustawę o VAT oraz ustawę o miarach. W rezultacie od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy o kasach rejestrujących połączonych z Centralnym Repozytorium Kas – tzw. kasach online.

Kto będzie zobowiązany do stosowania nowych przepisów?

Obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących został rozłożony w czasie:
• od 1 stycznia 2020 r. dla warsztatów samochodowych i stacji benzynowych,
• od 1 lipca 2020 r. dla usług związanych z wyżywieniem świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych,
• od 1 stycznia 2021 r. dla usług: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu,

• od stycznia 2023 r. wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani wymienić kasy.

Dotychczasowe kasy – okres przejściowy

Homologacja kas fiskalnych z elektroniczną kopią paragonów wygasa 31 grudnia 2022 r. Natomiast homologacja kas z papierową kopią paragonu wygasa 31 sierpnia 2019 r, a tylko do 30 kwietnia 2019 r. można wymieniać zapełnioną pamięć fiskalną w kasach z papierową kopią paragonu. Po upływie tego terminu, podatnik będzie musiał zakupić kasę z elektroniczną kopią paragonów lub kasę online.

Odliczenie podatku należnego dla nabywcy kasy

Przepisy przewidują zachętę do zmiany dotychczas używanych kas na takie, które odpowiadać będą nadchodzącym ustawowym wymogom. Podatnik, niezależnie od tego, czy znajduje się w grupie przedsiębiorców zobowiązanych do wcześniejszej wymiany kas, może odliczyć od podatku należnego kwoty wydane na zakup kasy, tj. 90% ceny jej zakupu. Podatnik może dokonywać takiego odliczenia od każdej nabytej kasy osobno, jednak limit dla takiego odliczenia wynosi 700 zł.

Centralne Repozytorium Kas

Kasy fiskalne online mają zapewnić możliwość przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. System będzie odbierał i gromadził informacje z kas fiskalnych online w celach analitycznych i kontrolnych. W CRK znajdą się. Co do zasady, dane z paragonów oraz dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących.