Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 25 lipca 2018 roku

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie podstaw badania praworządności w kraju członkowskim w przypadku realizowania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

W dniu 25 lipca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zezwolił, w sprawach o realizację Europejskiego Nakazu Aresztowania, na badanie niezawisłości sądów w kraju do którego ma zostać dokonane odesłanie skazanego.
Trybunał wskazał, że należy wstrzymać wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, jeśli dana osoba mogłaby być narażona na ryzyko naruszenia prawa do niezawisłego sądu, a tym samym do rzetelnego procesu. Podkreślił jednocześnie, że jeśli sąd uzna, że w konkretnym kraju istnieje rzeczywiście ryzyko naruszenia prawa do rzetelnego procesu, w drugiej kolejności sąd powinien ustalić, że istnieją podstawy, aby uznać, iż na takie ryzyko narażona jest konkretna osoba, której dotyczy ENA.

Powyższe orzeczenie trybunału kończy swojego rodzaju automatyzm w realizowaniu ENA do krajów Unii w zakresie domniemania praworządności w tych krajach, a tym samym domniemania istnienia w nich niezawisłości sędziowskiej. Do wstrzymania realizacji ENA w tym zakresie konieczne jest ustalenie istnienia braków w systemie sprawiedliwości, a następnie ustalenie w jakim zakresie przełożą się one na konkretną sprawę.