Pracodawca może zakazać parze pracy w jednym dziale

Firmowe przepisy mogą przewidywać obostrzenia dotyczące zatrudniania osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim w jednym zakładzie pracy bądź w tym samym dziale.

Czy pracodawca może przyjąć, że osoby pozostające ze sobą w związku nie mogą pracować w jednym dziale firmy? – pyta czytelniczka.

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, w pierwszej kolejności należy wskazać, że pracodawca posiada dowolność zatrudniania i dobierania sobie kadry pracowniczej, co jest realizacją jednej z podstawowych zasad prawa pracy, tzw. swobody zatrudniania (art. 11 kodeksu pracy).

Przepisy kodeksu pracy nie regulują kwestii zatrudniania osób spokrewnionych, jak również osób będących ze sobą w związku, a co za tym idzie nie znajdziemy w przepisach w/w kodeksu zakazu zatrudniania w jednej firmie osób z rodziny czy też partnera lub partnerki. Niektórzy pracodawcy decydują się jednak na uregulowanie w różnego typu wewnętrznych przepisach firmowych, takich jak regulamin pracy, kwestii związanych ze stosunkiem pracy wybranych grup pracowników, w szczególności poprzez wprowadzenie obostrzeń dotyczących pracy par w jednym zakładzie pracy bądź w tym samym dziale firmy.

Ustalając takie regulacje pracodawcy często powołują się m.in. na fakt, że ewentualne problemy rodzinne pracownicy mogą przenosić na grunt zawodowy. W takiej sytuacji może się zdarzyć, że pracodawca poleci jednemu z partnerów przejście do innej komórki organizacyjnej zakładu pracy.

Wiele spółek przyjmuje także wewnętrzne dokumenty w postaci kodeksów etycznych, zwanych kodeksami dobrych praktyk, w których określają swój stosunek do nepotyzmu. W ten sposób unikają też zatrudniania w jednym dziale osób z rodziny bądź będących w życiu prywatnym parą.

Praktyką jest także niezatrudnianie osób z rodziny na stanowiskach, na których może dochodzić do zależności służbowej między nimi. Również w tym zakresie takie stanowisko należy uznać za słuszne.

Podsumowując, kodeks pracy nie zakazuje w żaden sposób zatrudniania i pracy partnerów w jednym dziale firmy. Pracodawcy decydują się jednak na zaostrzanie zasad rządzących się takim zatrudnieniem w wewnętrznych przepisach obowiązujących w przedsiębiorstwie. W praktyce najczęściej ma to jednak miejsce w przypadku dużych zakładów pracy. W Polsce nie jest to zjawisko powszechne. Rodzime przedsiębiorstwa bardzo często nie regulują kwestii związków między pracownikami. Należy przy tym pamiętać, że w niektórych przypadkach takie ograniczenia mogą zostać uznane za dyskryminację, a szanse na jej udowodnienie przed sądem nie muszą być małe.

Artykuł został opublikowany w papierowym i internetowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita” 

Czytaj także: PPK: rola pracowników w wyborze instytucji finansowej