Rozliczanie importu towarów stanie się łatwiejsze

Już w przyszłym roku preferencyjne rozliczanie VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej będzie dostępne dla większego grona podatników importujących towary. Zmniejszy się również ilość obowiązków związanych ze stosowaniem tego rozwiązania. Celem zmian jest zwiększenie wartości importu odprawianego przez polskie porty przeładunkowe.

Rozliczanie VAT w deklaracji nie tylko dla wybranych

Obecnie prawo do rozliczania VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT jest dostępne wyłącznie dla podatników, którzy spełnią warunki tzw. procedury uproszczonej lub posiadają status upoważnionych przedsiębiorców (tzw. AEO).

Z kolei od 1 lipca 2020 r. z powyższego uproszczenia będą mogli skorzystać również pozostali podatnicy VAT czynni, pod warunkiem jednak, że będą dokonywali zgłoszeń celnych przez przedstawiciela celnego. Co istotne, rozliczaniem VAT w deklaracji będzie mógł być objęty cały import towarów. Zatem, zarówno objęty uproszczeniami celnymi, jak i zgłoszeniami celnymi na ogólnych zasadach.

Warunki stosowania uproszczenia

Tak jak dotychczas, korzystanie z uproszczenia będzie uzależnione od przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego zaświadczenia o braku zaległości w podatkach i składkach na ubezpieczenia społeczne oraz potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik VAT czynny. Zamiennie, będzie można złożyć także oświadczenia o tej samej treści.

Od 1 lipca 2020 r. podatnicy nie będą jednak zobowiązani do składania ww. dokumentów do każdego naczelnika, przed którym dokonywany jest import. Organem właściwym w tych sprawach stanie się wyłącznie – zgodnie z regułą ogólną – naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania podatnika.

Mniej formalności

Od 1 lipca 2020 r. zniesiony zostanie obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego o rozpoczęciu lub o rezygnacji z rozliczania VAT w deklaracji podatkowej.

Ponadto, nowelizacja przewiduje również, że podatnicy nie będą dłużej zobowiązani do przedstawiania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

Z czego wynikają zmiany?

Przedstawione zmiany są wprowadzane na mocy:

 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) oraz

ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495).