Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10-09-2019r. komentuje r. pr. Tomasz Długozima z Kancelarii Prawnej Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy:

Rada Ministrów przyjęła właśnie nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zastąpi ono dotychczasowe rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących m. in. katalogu inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Nadanie przedsięwzięciu opisanego statusu wywołuje z kolei daleko idące skutki dla całego procesu inwestycyjnego, z uwagi na konieczność uzyskania tzw. decyzji środowiskowej, co znacząco wydłuża całe postępowanie. Opisane zmiany obejmą przede wszystkim inwestycje polegające na chowie bądź hodowli norek oraz służące do prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.”

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-w-sprawie-przedsiewziec-mogacych-…