Świąt nie będzie. Święty Mikołaj nie ma w co się ubrać

Czerwona czapka z pomponem, czerwona kurtka przepasana czarnym pasem, grube czerwone spodnie i porządne zimowe buty – równie czerwone jak reszta stroju, to atrybuty Świętego Mikołaja.

Każde dziecko na świecie wie, że ich wartość dla Mikołaja jest nieoceniona. W końcu, skąd renifery miałyby wiedzieć, że w saniach siedzi prawdziwy Święty, a nie ktoś, kto się tylko za niego podaje. Nawet elfy – jego najbliżsi współpracownicy – mogłyby mieć problem z jego rozpoznaniem, jeśli nie założyłby swojego świątecznego stroju. W celu ochrony swojego ubioru Święty mógłby zarejestrować go jako wzór przemysłowy. Jak się jednak okazuje, ktoś go już ubiegł! Strój Mikołaja został bowiem zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem 25063 na rzecz spółki Colian sp. z o.o.

Strój mikołaja jako wzór przemysłowy

Święty Mikołaj z racji wykonywanego zawodu ma przez cały rok pełne ręce roboty. Czyta korespondencję, jaka przychodzi do niego z najodleglejszych zakątków świata (głównie zamówienia na prezenty). Jest też prezesem największej na świecie fabryki zabawek, które po zakończeniu procesu produkcji rozdaje grzecznym dzieciom w Wigilijną Noc lub w Boże Narodzenie. Nic dziwnego, że nie ma czasu na zajmowanie się sprawami prawnymi i że odpowiednio wcześniej nie wpadł na pomysł, żeby podjąć działania, które pozwolą na ochronę jego służbowego ubioru. A przecież mógł do nas zadzwonić w tej sprawie…
Krój ubrania, model obuwia lub designerski kształt czapki, a więc potencjalnie również strój Świętego Mikołaja, mogą bowiem zostać zarejestrowane jako wzór przemysłowy. Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Kryterium nowości oznacza, że dany wzór nie był wcześniej udostępniony publicznie. Natomiast o indywidualnym charakterze można mówić, gdy wzór posiada cechy wyraźnie odróżniające go od innych produktów dostępnych na rynku.
Gdyby Mikołaj zarejestrował swój strój jako wzór przemysłowy, nikt oprócz niego nie miałby prawa do jego używania zawodowo lub zarobkowo. Wzór mógłby zarejestrować w Polsce, w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (w skrócie: EUIPO) lub w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (w skrócie: WIPO), w zależności od tego, jaki zakres terytorialny ochrony go interesuje. Z uwagi na obszar działalności Mikołaja (cały świat), rekomendowalibyśmy rejestrację w WIPO.

Rejestracja stroju świętego mikołaja

Jak już wcześniej wspominano, spółka Colian ubiegła Mikołaja i w 2018 r. zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP strój uderzająco podobny do jego służbowego ubioru, uzyskując tym samym wyłączne prawo do posługiwania się nim w prowadzonej na terenie Polski działalności. Wskazany wzór prezentuje się jak poniżej tekstu.
Mikołaj ma zatem niebagatelny problem. Ktoś pozbawił go możliwości noszenia w Polsce stroju, który co roku zakłada wypełniając swoje obowiązki zawodowe. Stało się tak zapewne dlatego, że Urząd Patentowy RP nie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłaszanych wzorów przemysłowych pod kątem ich nowości oraz indywidualnego charakteru. Z tego powodu możliwa jest rejestracja wzorów, które nie spełniają tych cech. Wówczas jednak osoba rejestrująca wzór niespełniający kryteriów nowości i indywidualności, powinna liczyć się z możliwością jego unieważnienia. I to jest szansa dla Mikołaja – trzeba wszcząć procedurę unieważnia wzoru natychmiast! Może ona jednak trochę potrwać, a przecież Święta tuż, tuż…Co zatem Mikołaj powinien zrobić? Przecież prezenty muszą dotrzeć do adresatów, zgodnie ze złożonymi przez nich zamówieniami. Rekomendujemy – mimo wszystko – nieuleganie strachowi, podjęcie ryzyka ubierania się jak dotychczas i uczynienie zadość tradycji. W razie czego obronimy Mikołaja – wszakże jego oryginalny strój jest ponad formę zgłoszoną w UPRP.

Wszystkim życzymy, żeby Święty Mikołaj jednak przyszedł. Nieważne w jakim stroju! Wesołych Świąt!

Artykuł ukazał się w internetowym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” dnia 24-12-2019r.