Wysokość wynagrodzenia w każdej ofercie pracy

SENDERO Tax & Legal

Jeszcze do niedawna wynagrodzenia były tematem tabu. Sytuacja może jednak ulec diametralnej zmianie. Obowiązek zamieszczania w każdej ofercie pracy wysokości wynagrodzenia przewiduje projekt Nowoczesnej złożony w ubiegłym roku. Projekt ma duże szanse wejścia w życie, gdyż zmianę poparło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowelizacja jest bardzo oszczędna w słowach, natomiast rewolucyjna w skutkach.

O co chodzi?

Projekt zakłada zmianę Kodeksu Pracy, zgodnie z którą pracodawcy będą musieli zamieszczać w ofertach pracy dokładną wysokość wynagrodzenia zasadniczego lub podawać je w postaci widełek, z zaznaczeniem, że kwota podlega negocjacjom. Projekt przewiduje też sankcję za niespełnienie tego obowiązku – jest nią grzywna od 1 tys. do 30 tys. zł.

Co o tym myślą pracodawcy oraz pracownicy?

Zmianę przepisów popierają związki zawodowe oraz pracownicy, a także kandydaci do pracy. Projekt popierają również eksperci. Sceptyczni są natomiast sami pracodawcy. Przeciwko projektowi wysuwa się między innymi argument, że wysokość oferowanego wynagrodzenia to polityka płacowa firmy i element jej strategii biznesowej. Można to wręcz postrzegać jako know-how przedsiębiorstwa. Ujawnianie pensji oznacza otwarcie i transparentność zasad wynagradzania oraz awansu. Zwolennicy projektowanego rozwiązania wskazują z kolei, że ma ono wiele plusów. Należy do nich choćby szybszy proces rekrutacji, wyróżnienie na tle innych pracodawców, możliwość jasnej komunikacji, employer branding, czy większe zainteresowanie ofertą pracy, co w czasach niskiego bezrobocia wydaje się być celem pożądanym. Powstaje pytanie, czy nasz rynek pracy jest gotowy na tak spektakularne zmiany?
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy wpłynął do Sejmu 30 sierpnia 2018 r. Prace nad projektem zostały wznowione w 2019 r. Na 78 posiedzeniu Sejmu w dniach 13-15 marca 2019 r. skierowano projekt do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia.