Zmiany w PIT i CIT w zakresie jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych

Z dniem 12 sierpnia 2017 weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe regulacje otworzą możliwość corocznego, jednorazowego rozliczania nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tysięcy złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokość 10 tysięcy złotych.

Zmiany w przepisach pozwolą na jednorazową amortyzację fabrycznie nowych środków trwałych sklasyfikowanych na gruncie Klasyfikacji Środków Trwałych w grupach 3-6 i 8, tj.: kotłów i maszyn energetycznych (grupa 3), maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego i specjalistycznego zastosowania (grupa 4 i 5), urządzeń technicznych (grupa 6), narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanego (grupa 8). Nie wszystkie jednak środki trwałe z tych grup podlegać mogą takiej amortyzacji – regulacja znajdzie zastosowanie tylko w przypadków gdy:

  • wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub,
  • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

Z proponowanych rozwiązań będą mogli skorzystać podatnicy niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej, którzy nabędą na własność, jak i współwłasność, fabrycznie nowe środki trwałe, które nie były wcześniej używane ani przez tego nabywcę, ani innego podatnika.

Wprowadzona ustawa ma na celu stworzenie mechanizmu stymulującego dokonywanie inwestycji przez przedsiębiorców. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji w zamyśle ma zachęcić do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.