Imię i nazwisko:

Andrzej Kulisz

Kancelaria:

Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- prawo zamówień publicznych

Kariera:

Specjalizuje się w prawie cywilnym, dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz sporach sądowych. Zajmuje się, postępowaniami przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, z zakresu prawa cywilnego, w tym sporami dotyczącymi realizacji dużych inwestycji  budowlanych.

Sukcesy:

Prowadził postępowania z zakresu zamówień publicznych o wartości przekraczającej 180 mln. zł. Występował w postepowaniach poza prawem zamówień publicznych, dotyczących umów, których wartość przekraczała 160 mln. zł. Działania te maiły charakter kompleksowy i obejmowały etap negocjacji, zawarcia a następnie realizacji umowy. Umowy zawierane były z podmiotami, polskimi i zagranicznymi.