Branża transportowa w czasie pandemii WEBINARIUM

Polski rynek transportowy liczy obecnie około 33 tysiące firm. Wysoka konkurencyjność cenowa polskich firma także liberalizacji dostępu do rynku usług transportowych UE,  sprawia, że Polska osiągnęła wiodącą pozycję w unijnym transporcie.

Pandemia w sposób szczególny dotknęła jednak właśnie branżę transportową i powiększyła zjawisko obserwowane w tej branży od kilku lat. Prognozy długoterminowe są niestety pesymistyczne.  Statystyki branżowe alarmują: od około 4 lat jest obserwowany  wzrost liczby firm transportowych, które  borykają się  z problemami terminowych płatności, nadal jednak podejmują walkę o możliwość dalszej działalności. Jak przewidują eksperci,  wiele firm będzie nadal walczyć o przetrwanie, inne znikną z rynku.

Wprawdzie część firm, np. z branży spożywczej, nie odczuła negatywnych skutków pandemii  ale niektórzy przewoźnicy, obsługujący np. przewozy pasażerskie, praktycznie na kilka miesięcy zamrozili działalność. Liczba przejazdów autokarowych spadła o 97%. Jak wskazują raporty Biur Informacji Gospodarczej, od początku roku do lipca zadłużenie firm transportowych wzrosło o 181 mln zł i dziś wynosi prawie 1 mld zł. Najwięcej zalegają instytucjom finansowym (400 mln zł).

Spadek liczby zleceń przy tej samej podaży usług powoduje, że stawki uległy znacznemu obniżeniu, w związku z tym niektóre firmy oferują ceny poniżej kosztów, co nasila zjawisko nieuczciwej konkurencji. To może prowadzić do zakłóceń na rynku, w wyniku czego – w połączeniu z konsekwencjami pandemii – część firm upadnie. Dodatkowo uchwalony niedawno pakiet mobilności to zapowiedź kolejnych problemów dla branży – niewykluczone, że część firm transportowych przeniesie swój biznes poza Polskę.

Wśród firm transportowych dominują przedsiębiorstwa z sektora MŚP, mające ograniczoną możliwość w zakresie kształtowania swojej konkurencyjności, co wpływa na rentowność ich działań. Ponadto firmy te niezbyt często korzystają z możliwości szczegółowej weryfikacji potencjalnych zleceniodawców na wstępnym etapie zawierania kontraktów.  Brak informacji naraża je na ryzyko podjęcia współpracy z nierzetelnym kontrahentem, co w przyszłości niejednokrotnie powoduje duże problemy z odzyskaniem należności i przyczynia się do powstania zatorów płatniczych.

Duży wpływ na obecną sytuację w branży transportowej mają także niekorzystne decyzje państw zachodnioeuropejskich. Dotyczy to przede wszystkim spraw socjalnych pracowników, takich jak: wprowadzenie płacy minimalnej. Obecne przepisy zobowiązują polskiego kierowcę do udokumentowania swojego wynagrodzenia w trakcie kontroli. Procedura ta ma potwierdzić, że nie jest ono niższe od płacy minimalnej państwa, na terenie którego realizowana jest usługa transportu. Szereg dodatkowych wymagań administracyjnych, w tym konieczność posiadania pełnej dokumentacji w miejscowym języku, powodują znaczne utrudnienia w realizacji usług na terenie Europy Zachodniej. Państwa zachodnioeuropejskie wprowadziły tego typu obwarowania, chcąc chronić swój wewnętrzny rynek transportowy i wzmocnić swoją konkurencyjności w starciu z konkurencyjnym polskim przewoźnikiem.

Jeżeli to zjawisko będzie się nasilać, to przewoźnicy nadal będą realizowali zlecenia za zaniżone stawki, a cena rynkowa zamiast odbić w górę, utrzyma się na poziomie poniżej standardowych kosztów i nie zapewni opłacalności.

W opinii ekspertów przetrwają firmy, które ostrożnie podchodzą do obecnej sytuacji, posiadają wypracowany majątek, stałe kontrakty, kontrolują zleceniodawców oraz stan swoich należności.

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k. w świetle powyższego, przygotowała webinarium na temat prawa przewozowego. 23 września o godzinie 11.00 zapraszamy na bezpłatne webinarium którego plan przedstawiamy poniżej:

Temat: Prawo Przewozowe – znaczenie postępowania reklamacyjnego

Termin: 23 września 2020 godzina 11.00

Plan webinarium:

1. Instytucja reklamacji i wezwania do zapłaty w przewozie:

  • cel,
  •  znaczenie

2. Reklamacja i wezwanie do zapłaty w polskim prawie przewozowym

3. Reklamacja i wezwanie do zapłaty w międzynarodowym drogowym przewozie towarów

4. Problemy praktyczne:

  •  problem oczekiwania na odpowiedź,
  •  przesłanie samej faktury a wymogi formalne wezwania do zapłaty,
  • wezwanie do zapłaty/reklamacja w toku postępowania sądowego

Prowadzący: Radca prawny Waldemar Szubert

 

Linki rejestracyjne będą wkrótce dostępne na stronie głównej kancelarii: www.i-rs.pl oraz na profilach FB i LN.

Zapraszamy do rejestracji i udziału w webinarium.

Czytaj także: WEBINARIUM Odpowiedzialność cywilna członków zarządu