Czy przedsiębiorca musi zwrócić opłatę konsumentowi, który nie chciał skorzystać z wycieczki?

– Kupiłam wycieczkę autokarową w góry. Gdy przybyłam na miejsce okazało się, że wszystkie miejsca są zajęte, ludzie siedzą obok siebie bez maseczek, a nikt nie dba nawet o to, aby wchodzący do autokaru dezynfekowali ręce. Patrząc na to zgłosiłam organizatorowi, że nie wsiądę do takiego autokaru i żądam zwrotu pieniędzy. Organizator poinformował mnie, że nie dostanę zwrotu. Co mam zrobić w takiej sytuacji, aby otrzymać zwrot moich pieniędzy – pyta pan Jan.

Naruszenie przez organizatora przepisów wydawanych na podstawie kolejnych rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w szczególności w ramach organizacji środków transportu moim zdaniem uzasadnia odstąpienie od umowy z powołaniem na bezpośredni związek rozwiązania umowy z negatywnymi skutkami COVID-19 i domaganie się zwrotu całości wpłaconej kwoty. Oczywiście ważna pozostanie również kwestia odpowiedniego udokumentowania przez rezygnującą z wyjazdu uczestniczkę rzeczywistych warunków w jakich zorganizowany został transport.

Zalecam bieżące monitorowanie aktualnej treści rozporządzeń Rady Ministrów, celem ustalenia jakie ograniczenia są nakładane na uczestników i organizatorów takiego transportu aby uniknąć nieporozumień w tym zakresie.

 

Odpowiedz ukazała się w papierowym i internetowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”

 

Czytaj także: Prawa podróżnych w obliczu pandemii koronawirusa