Alergia na ukąszenie pszczoły a bliskie sąsiedztwo uli

Sąsiad posiada ule, a obok mieszka ktoś kto jest alergikiem? Każde ukąszenie kończy się wizytą w szpitalu. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy sąsiad będzie musiał przenieść ule?

Na to pytanie odpowiada radca prawny Łukasz Żarnowiec z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokata PREMIUM Oleszek, Żarnowiec, Harat sp.k.
,,W tej kwestii brak jest powszechnie obowiązujących przepisów określających lokalizację i organizację pasieki. O ile nie ma żadnych samorządowych uchwał czy innych aktów prawa miejscowego zabraniającego hodowlę pszczół w określonej lokalizacji, jest to dozwolone. Polskie prawo, jak również prawo Unii Europejskiej nie określają odległości uli pszczelich od budynków mieszkalnych czy sąsiednich działek. W postępowaniu przed sądem stosuje się przepisy prawa cywilnego. Zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Z kolei według art. 222 § 2 kodeksu cywilnego przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Sądy niejednokrotnie orzekały na korzyść osób będących w podobnej sytuacji. Jeśli hodowla pszczół jest uciążliwa dla sąsiadów lub stanowi zagrożenie dla ich życia lub zdrowia, są to podstawy do żądania usunięcia czy przeniesienia pasieki (patrz: wyrok SN z dnia 28.12.1979 r. III CRN 249/79, wyrok SR w Suchej Beskidzkiej z dnia 20.07.2016 r. I C 19/15, wyrok SR w Świdnicy z dnia 25.01.2017 r. I C 1522/16, wyrok SN z dnia 14.05.2002 r. V CKN 1021/00).”
Artykuł ukazał się w dzienniku ,,Rzeczpospolita”