Co zrobić gdy ktoś nęka nas przez internet?

Nękanie przez Internet. Nasza czytelniczka dostaję liczne i niepokojące wiadomości od nieznajomego mężczyzny. Co kobieta może zrobić w sytuacji, w której ktoś nęka ją przez internet?

Odpowiedzi udzieliła Joanna Czajor, aplikant radcowski z kancelarii radcy prawnego Marek Płonka i Wspólnicy sp. k.

,,Kodeks karny penalizuje zachowanie sprecyzowane w treści przepisu jako uporczywe nękanie. Zgodnie z art. 190 a § 1 kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Definiując czym jest nękanie w doktrynie wskazuje się, iż są to zachowania określanych mianem stalkingu, w szczególności zaś zachowania powtarzalne, odbierane przez ofiarę jako dręczenie, które same w sobie są oddziaływaniem na wolność jednostki, a w rezultacie jej ograniczeniem, skutkującym wywołaniem poczucia zagrożenia lub naruszeniem prywatności. A zatem aby można mówić o uporczywym nękaniu, musi istnieć uzasadnione poczucie zagrożenia oraz uporczywość ze strony sprawcy. Przestępstwo to jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, a zatem jeżeli w Pani ocenie zostały spełnione znamiona przestępstwa powinna Pani udać się na policje, aby złożyć zawiadomienie. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa może Pani także złożyć pisemnie, wysyłając na adres jednostki policji bądź prokuratury. Proszę pamiętać, że organy ścigania mają obowiązek przyjąć zgłoszenie. Zalecam także zabezpieczenie wszelkich dowodów, w tym wiadomości przykładowo poprzez zrobienie print screenów.’’
Odpowiedz ukazała się w dzienniku ,,Rzeczpospolita”