Zawieszenie biegu terminu administracyjnego dotyczy także decyzji sanepidu

Kancelaria Prawna Gawroński & Partners

Jacek Liput, radca prawny, counsel odniósł się do wyroku WSA, który rozstrzygnął sprawę dotyczącą zawieszenia biegu terminu administracyjnego, którego sanepid nie uznawał. 

Orzeczenie sądu jest racjonalne. Zagadnienie sprowadzało się do tego, czy termin na wniesienie odwołania od decyzji o karze pieniężnej rozpoczął swój bieg na zasadach ogólnych wynikających z k.p.a., czy też nie – z uwagi na ówcześnie obowiązujące przepisy tzw. specustawy Covid-19. Co istotne, sąd w tej sprawie w ogóle nie rozstrzygał zasadności samej kary, lecz jedynie kwestię terminu na złożenie odwołania. Dostrzegł, że stanowisko organów było niespójne. Z jednej strony ograniczono stronie prawo wypowiedzenia się o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji, z powołaniem się na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z drugiej organy wymagały, aby strona dochowała ogólnego terminu na odwołanie pomimo epidemii. Sąd dostrzegł, że taka dwoistość i, co więcej, nieuwzględnienie szerszego kontekstu społecznego sprawy nie sprzyjają budowaniu zaufania obywateli do władzy publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem w serwisie rp.pl : Zawieszenie biegu terminu dotyczy też decyzji sanepidu – wyrok WSA