Jak uzyskać zwrot za odwołaną rezerwację z powodu kwarantanny?

Trafiłem niespodziewanie na kwarantannę, za dwa dni miałem rozpocząć pobyt w ośrodku wypoczynkowym, za który już wcześniej zapłaciłem. Za odwołanie rezerwacji, otrzymam tylko 70 proc. wpłaconych pieniędzy. Czy w takiej sytuacji, mimo że wcześniej byłem informowany że za odwołanie rezerwacji zostanie mi potrącone 30 proc. od całkowitego kosztu, mam szansę na zwrot całej sumy – pyta pan Jan.

Czytelnik stoi przed dwiema możliwościami. Bądź dojdzie do porozumienia ze świadczącym usługi ośrodkiem w zakresie zwrotu całości wpłaconej kwoty, bądź zmuszony będzie do jednostronnego rozwiązania łączącej go z usługodawcą umowy na mocy odstąpienia od umowy. Odstąpienie to nastąpi z niezależnych od woli stron przyczyny, zaś samo rozwiązanie umowy pozostanie w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19 (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). W tym przypadku, zgodnie z art. 15zp w/w ustawy, świadczący usługi jest zobligowany do zwrotu całości wpłaconych przez klienta środków.

Należy mieć na uwadze, iż termin na zwrot środków również został uregulowany ustawowo i wynosi maksymalnie 180 dni liczone od dnia rozwiązania umowy.

 

Odpowiedz ukazała się w papierowym oraz internetowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”

Czytaj także: Prawa podróżnych w obliczu pandemii koronawirusa