Imię i nazwisko:

Jakub Kowalski

Kancelaria:

Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski Galos Mozes

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- prawo medyczne
- prawo zobowiązań
- postępowanie administracyjne
- prawo zamówień publicznych

Kariera:

W praktyce prawniczej specjalizuje się w prawie medycznym, farmaceutycznym, dostępie do informacji publicznej, prawnych aspektach nowoczesnych technologii, prawie zamówień publicznych, jak również zajmuje się kwestiami z zakresu prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań, w tym różnymi instrumentami finansowania działalności gospodarczej oraz windykacji należności. Prowadzi i nadzoruje bieżącą obsługę prawną liderów w branży medycznej, budowy obiektów sportowych oraz factoringu.