Imię i nazwisko:

Jarosław Kulawik

Kancelaria:

M.Mazurek i Partnerzy Radcowie Prawni

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- prawo i postępowanie administracyjne
- sądowe postępowanie administracyjne
- prawo karne
- prawo ochrony środowiska
- zagadnienia prawne obrotu nieruchomościami
- prawo budowlane

Kariera:

Członek OIRP w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego, zaś w roku 2002 r. złożył egzamin prokuratorski. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce administracyjnej (w latach 1998-2006 pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie kierował Wydziałem, a następnie Departamentem).