Praca zdalna, a bhp

Jak przy pracy zdalnej przestrzegać regulacji bhp – wyjaśniają eksperci z Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR.

Pytanie: Jak przy pracy zdalnej przestrzegać regulacji bhp?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 15 Kodeksu pracy na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom. Jednak w praktyce, w odniesieniu do pracowników korzystających z tzw. „home office”, przy braku szczególnych uregulowań w Kodeksie pracy, obowiązek ten, podczas świadczenia przez nich pracy w domu może być trudny do zrealizowania.

W braku regulacji kodeksowych dotyczących bhp przy pracy zdalnej z domu, strony stosunku pracy mogą uregulować w sposób szczegółowy odpowiednie kwestie. Przykładowo w regulaminach pracy, układach zbiorowych czy też zawieranych z pracownikami umowach dotyczący zasad świadczenia pracy w domu.

Podstawa prawna: art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. (specustawa).

Autorzy – radca prawny dr Magdalena Rycak i adwokat dr Artur Rycak – pracują w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”.

Artykuł ukazała się w serwisie firma.rp.pl