Wpadek przy pracy zdalnej

Co zrobić, gdy przy pracy zdalnej zdarzy się wypadek. Co mówi o tym prawo – wyjaśniają eksperci.

Pytanie: Co zrobić gdy zdarzy się wypadek przy pracy zdalnej?

Odpowiedź:
Wypadki przy pracy zdalnej pozostają szczególnie problematyczną kwestią. Nie budzi wątpliwości to, że pracownik pracujący w domu ma jednakowe prawo do świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego. Jednak istnieją zasadnicze trudności w ustaleniu rzeczywistego przebiegu zdarzenia, jeśli dojdzie do wypadku przy pracy w domu

W związku z koniecznością ustalenia okoliczności, w jakich doszło do wypadku, to na pracodawcy ciążą obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870).

Wywiązanie się z nich w przypadku pracownika świadczącego pracę w domu może okazać się utrudnione. Trudności mogą wynikać chociażby z braku świadków zdarzenia.

Trudności z ustaleniem okoliczności wypadku

Zatem komisja powypadkowa badająca jego przebieg będzie bazować w głównej mierze na wyjaśnieniach złożonych przez pracownika. W takiej sytuacji problematyczne może być ustalenie, czy do wypadku doszło podczas wykonywania czynności pozostających w związku z pracą. Czy też np. podczas korzystania w domu z kuchni celem przygotowania posiłku dla rodziny bądź podczas sprzątania łazienki

Problematyczne może być również stwierdzenie, czy doszło do zdarzenia w okolicznościach wyłączających prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Na przykład pracownik w sposób zawiniony naruszył zasady bhp, co doprowadziło do wypadku lub na jego przebieg znaczny wpływ miał stan nietrzeźwości pracownika.

Podstawa prawna: art. 3 ustawy z 2 marca 2020 (specustawa)

Artykuł ukazała się w serwisie firma.rp.pl