Koronawirus: Czy można sprzedawać telefony w galerii handlowej?

– Prowadzę sklep z akcesoriami do telefonów komórkowych w galerii handlowej, sprzedaję też karty sim (prepaid) do różnych operatorów, czy mój sklep może pozostać otwarty?

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 21 grudnia 2020 r. (w brzmieniu na dzień 18 stycznia 2021 r.) w § 10 ust. 24 pkt 1 wskazuje, że do dnia 31 stycznia 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 obowiązuje zakaz handlu detalicznego, z wyłączeniem m.in. takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży usług telekomunikacyjnych.

Zakładając, że przepis ten ma zastosowanie do galerii handlowej, na terenie której prowadzona jest wspomniana w pytaniu działalność, na chwilę obecną może być ona prowadzona, o ile przeważającym jej przedmiotem jest sprzedaż usług telekomunikacyjnych (za jaką można uważać np. sprzedaż kart SIM prepaid). W przypadku, kiedy przeważającym przedmiotem działalności jest sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych, prowadzenie działalności nie jest możliwe.

Zauważyć jednak należy, że w sytuacji, kiedy prowadzenie działalności ma miejsce przy wykorzystaniu tzw. wyspy handlowej, na podstawie § 10 ust. 23 pkt 3 ww. aktu jest ono zakazane. W przypadku prowadzenia sklepu na terenie galerii handlowej o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług poniżej 2000 m2, regulacje te nie mają zastosowania.

podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 2020 r., poz. 2316 ze zm.)

Odpowiedz ukazała się w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”