Imię i nazwisko:

Marta Trawczyńska

Kancelaria:

Kancelaria Prawna Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy

Funkcja:

Adwokat

Specjalizacje:

- prawo karne;
- ochrona dóbr osobistych
- egzekucja i windykacja

Kariera:

W Kancelarii nadzoruje najważniejsze postępowania sądowe. Doradza i reprezentuje przedsiębiorców nie tylko w sprawach związanych z prowadzeniem biznesu, ale także prywatnych, jak np. rozwody, podziały majątków, sprawy karne i karne skarbowe.
Reprezentowała przedsiębiorców i polityków w ponad 30 procesach o naruszenie dóbr osobistych przez media i portale internetowe. Prowadziła sprawy karne o przestępstwo wykorzystania, w transakcjach giełdowych informacji poufnej.

Sukcesy:

Przeprowadzała jeden z pierwszych w Polsce procesów zbiorowych w sporze mieszkańców wspólnoty z olsztyńskim deweloperem i doprowadzenie do korzystnego wyroku w tej sprawie. Koordynowała i prowadziła co najmniej 10 złożonych postępowań dotyczących podziałów majątków byłych małżonków, obejmujących przedsiębiorstwa prowadzone przez jedno z nich o wartości powyżej 20 mln złotych. Tworzy oraz realizacje projekty majątkowo-sukcesyjnych.