Zakażenie koronawirusem w firmie a ochrona danych osobowych

– Czy trzeba informować pozostałych pracowników firmy o zarażonym koronawirusem współpracowniku?

Zgodnie z art. 2071 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy. Możliwość zarażenia koronawirusem z uwagi na wystąpienie takiego przypadku w zakładzie pracy należy uznać za zagrożenie dla zdrowia i życia, o którym pracodawca powinien poinformować pracowników.

Wielu pracodawców ma jednak wątpliwości czy podając informację o potwierdzonym przypadku zarażenia Covid-19 u konkretnego pracownika nie naruszą przepisów o ochronie danych osobowych. Dylemat ten należy rozstrzygnąć dając pierwszeństwo przepisom o ochronie życia i zdrowia pracowników. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w oświadczeniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który stwierdził, że przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem (https://uodo.gov.pl/pl/138/1456).

Podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

Odpowiedz ukazała się w papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”

Czytaj także: Koronawirus: czy można wykonywać pracę podczas kwarantanny?