Mięso w miejscu pracy – czy można zakazać jego spożywania?

Czy możliwy jest kompletny zakaz spożywania posiłków mięsnych w miejscu pracy? Prawnik wyjaśnia.

Pytanie:

Czy pracodawca może wprowadzić zakaz spożywania posiłków mięsnych na terenie firmy?

Odpowiedź:

Odpowiadając na wskazane pytanie należy mieć na uwadze, iż kwestie spożywania posiłków w pracy regulować powinien w zasadzie regulamin zakładu pracy. Wynika to z faktu, że przepisy prawa przewidują regulację jedynie w zakresie podstawowych kwestii dotyczących organizacji pomieszczeń do spożywania posiłków (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy), czy kwestii dotyczących obowiązku zorganizowania przez pracodawcę określonego typu posiłków dla pracowników najcięższych z zawodów (rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów).

W pierwszej kolejności należy uznać, iż pracodawca posiada uprawnienie do ustanowienia zakazu spożywania posiłków ze względu na bezpieczeństwo stanowiska pracy (zagrożenie dla urządzeń czy narzędzi pracy), charakter tego stanowiska (bezpośrednia obsługa klienta czy praca przy produkcji) bądź komfort współpracowników w każdym jednak przypadku, aby nie narazić się na nadużycie praw pracodawcy wobec pracownika winien wyznaczyć odpowiednie miejsce umożliwiające spożycie posiłku.

Mięso w miejscu pracy

Można wyobrazić sobie sytuację, gdzie wykonywanie szczególnej pracy np. związanej z produkcją żywności czy produktów wyłącznie jarskich uzasadniało będzie brak kontaktu pracownika z produktami odzwierzęcymi w miejscu pracy. Jednakże również w takim przypadku pracodawca winien zapewnić odpowiednie warunki chociażby sanitarne do spożycia posiłku. Kompletny zakaz spożywania posiłków mięsnych mógłby przy tym wykraczać poza prawo pracodawcy do ustalania zasad spożywania posiłków w zakładzie pracy.

Odpowiedz została opublikowana w serwisie firma.rp.pl