Jak wypowiedzieć umowę o pracę e-mailem?

Czy podczas pandemii koronawirusa można wysłać pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem?

Z powodu pandemii koronawirusa i ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracodawców z podwładnymi sądy pracy mogą nieco zliberalizować dotychczasowe zasady. Uznać ustne zwolnienia z pracy lub zwykłe skany dokumentów przesłane pracownikom e-mailem za usprawiedliwione.

W takiej sytuacji pracownikowi nie będzie przysługiwało odszkodowanie za wadliwe formalnie (niezgodne z prawem) rozwiązanie umowy o pracę. Każdy jednak taki przypadek będzie wymagał indywidualnego rozpoznania przez sąd pracy. I nie daje gwarancji pracodawcy na korzystne rozstrzygnięcie sporu z pracownikiem.

Bezpieczny e-podpis koniecznością

Rozwiązaniem tego problemu jest wypowiedzenie umowy o pracę, tak przez pracodawcę, jak i pracownika. Można zrobić to w formie elektronicznej z jednoczesnym opatrzeniem wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Należy bowiem przyjąć, że e-mail opatrzony formalnym podpisem elektronicznym oznacza zachowanie pisemnej formy rozwiązania umowy o pracę. Spełnienie wymogów określonych w art. 30 § 3 kodeksu pracy. Powyższe nie wynika wprost z kodeksu pracy, lecz z kodeksu cywilnego (stosowany odpowiednio do stosunków pracy), zgodnie z którym (art. 78kc), do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Najpierw e-podpis, a potem e-mail

Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Pracodawca, który dysponuje bezpiecznym e-podpisem, może więc wygenerować plik PDF zawierający pismo ze zwolnieniem i wysłać go pracownikowi na służbową skrzynkę mailową. Mając dostęp do serwerów poczty, ma pewność i dowód, że pismo ze zwolnieniem zostało doręczone pracownikowi w sposób prawidłowy i skuteczny.

W sytuacji gdy pracodawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny istnieje możliwość wysłania wypowiedzenia umowy o pracę e-mailem na imienną skrzynkę pocztową pracownika . Taka forma będzie prawnie skuteczna i prawidłowa formalnie.

Tekst opublikowano na firma.rp.pl         

 

Czytaj także: Dr Artur Rycak: Pracodawcy mogą zmieniać warunki zatrudnienia (WIDEO)