Nowe technologie w branży zarządzania wierzytelnościami

Żyjemy w czasach, w których tempo rozwoju technologicznego jest imponujące. Niektóre obecne rozwiązania informatyczne jeszcze kilkanaście lat temu oceniane były w kategorii science fiction. Rozwój technologiczny dotyka de facto wszystkich dziedzin naszego życia – zarówno tego prywatnego jak i biznesowego. Czynności jeszcze do niedawna zajmujące nam sporo czasu i np. wymuszające wyjście z domu, dotarcie do określonego celu i tam wykonanie określonej czynności, teraz możemy zrobić z poziomu domowego fotela.

Dynamiczne zmiany  w zakresie wprowadzania nowych technologii w instytucjach finansowych, mają swoją genezę w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Pierwszy zintegrowany system informatyczny w polskiej bankowości , został wprowadzony w roku 1997 przez Bank Przemysłowo Handlowy, kolejnym był Powszechny Bank Kredytowy który  w roku 1998 wdrożył zintegrowany system Profile.  Zmiany na owe czasy były rewolucyjne, bo oto z autonomicznego – oddziałowego – systemu informatycznego, nastąpiło przejście na centralny. Spowodowało to oczywiście sporo zmian w ówczesnej bankowości – głównie centralizacje procesów, reorganizację pracy oddziałów banków często związaną z przeniesieniem bądź redukcją stanowisk, przeniesienie na szczebel centralny procesów decyzyjnych np. w zakresie decyzji kredytowych czy wreszcie procesów windykacyjnych również koordynowanych i zarządzanych  centralnie.  Był to początek procesu informatyzacji i wprowadzania nowych technologii który ciągle trwa.

Dziś samo utrzymanie się na rynku nie mówiąc nawet o osiągnięciu przewagi konkurencyjnej, w biznesie  nie jest możliwe bez zainwestowania w rozwój technologii.

Wymagania Klienta wymusiły i nadal wymuszają na przedsiębiorcach ciągłe ulepszanie swoich systemów i automatyzacje procesów. Kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach, to dziś w dużej mierze  ludzie młodzi,  urodzeni już w czasach rozwijających się technologii a zatem są skłonni do wprowadzania nowinek informatycznych wzbogacających i usprawniających codzienną prace zespołów. Narzędzia informatyczne  w których zaimplementowane są  automaty mailingowe, sms-owe,  chat-boty, voice-boty są już codzienną praktyką polskich firm.

Usprawnienie procesów, poprawa bezpieczeństwa danych, to w tej chwili jedne z kluczowych działań przedsiębiorców. Branża zarządzania wierzytelnościami jak inne z obszaru finansów,  nie stoi oczywiście w miejscu. Tu następuje również dynamiczna , progresywna automatyzacja procesów, która jest w obecnym czasie jednym z głównych wyzwań z jakimi muszą zmierzyć się firmy windykacyjne, bo jest to swojego rodzaju być albo nie być znaczącym graczem na rynku zarządzania wierzytelnościami.

Wprowadzane zmiany technologiczne mają służyć obu stronom czyli nie tylko kancelariom windykacyjnym ale także wierzycielom.  Branża windykacyjna dostosowuje się do potrzeb swoich klientów. Obecnie np. praktycznie zanika tradycyjna korespondencja listowna, wypierana przez maile, sms-y czy wspomniane wcześniej boty z nieustająco zwiększającą się funkcjonalnością.

Istotne zmiany w omawianym obszarze nastąpiły także w polskim sądownictwie. Przypomnijmy: od 2010 roku funkcjonuje e-sąd który w istotny sposób wpłynął na toczące się postępowania sądowe. Zmiany w zakresie doręczeń elektronicznych  od lat zapowiadane w sądownictwie, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości znajdą swój oczekiwany finał.  W myśl proponowanych przepisów,  e-doręczenie będzie równe  pod względem prawnym z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. 24 września 2019r. został przyjęty przez Radę Ministrów rządowy projekt ustawy o doręczeniu elektronicznym, który aktualnie oczekuje na dalszą ścieżkę legislacyjną.

Dzięki rozwojowi technologii, możliwe jest dostosowanie kanału komunikacji z klientem w zależności od jego preferencji określonych np. na podstawie kanału zaciągania kredytu lub pożyczki. Jeżeli jest to internet ,  z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że konsumentem / klientem jest osoba  której technologie nie są obce – niekoniecznie jest to związane z wiekiem, jednak należałoby przyjąć, że głównie są to osoby młodsze.

Prawdopodobnie jeszcze długo boty – pomimo ich postępującej modyfikacji  – nie zastąpią  „żywego człowieka”, bo obecne ich oprogramowanie nie zabezpiecza odpowiedzi na często trudne i skomplikowane pytania rozmówcy, jednak już teraz z powodzeniem zastępują człowieka szczególnie na etapie monitoringu płatności we wczesnym etapie procesu windykacyjnego.  Szansą w intensyfikacji rozwoju tej technologii, jest sztuczna inteligencja, jedna z najbardziej rozwojowych form nowych technologii.

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k. ze swoją dominującą specjalizacją jaką jest zarządzanie wierzytelnościami,   stale doskonali swoje technologie dostosowując się tym samym do ogólnych trendów rynkowych i oczekiwań swoich Klientów.

Czytaj także: Europejski Zielony Ład – technologiczne wyzwania i szanse