Nowe terminy oraz uproszczenie obowiązków dotyczących dokumentacji podatkowych

Andersen w Polsce

W ostatni piątek Ministerstwo Finansów zapowiedziało wydanie, jeszcze w lutym, rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej i grupowej), złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz uproszczonego sprawozdania.

Rozporządzenie ma wydłużyć termin do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Obecnie jest to termin do złożenia zeznania podatkowego. Zmiana ma dotyczyć obowiązków powstałych w 2018 oraz 2019 roku, zatem nowy termin znajdzie zastosowanie do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017 oraz 2018.

Ministerstwo Finansów poinformowało także, że prowadzi prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób zmniejszy i uprości obowiązki dokumentacyjne dla podatników.

Wprowadzenie powyższych zmian uzasadnia się dużą ilością obowiązków dokumentacyjnych dla podatników w zakresie cen transferowych wprowadzonych po raz pierwszy w odniesieniu do transakcji za 2017 rok, praktycznymi wątpliwościami podatników związanymi m.in. ze sposobem składania i wypełniania uproszczonego sprawozdania oraz kwestiami natury technicznej, utrudniającymi realizację wyżej wymienionych obowiązków.

Z uwagi na to, że zmiany będą korzystne dla podatników, Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie tych przepisów z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.