Nowe zasady dotyczące warunków technicznych obiektów budowlanych

W resorcie infrastruktury i budownictwa trwają prace nad nowym kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Już w lipcu 2017 roku projekt ustawy trafi do Sejmu, natomiast nowe prawo ma obowiązywać od 2018 roku.

Założeniem nowego kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest zniesienie niektórych procedur i ułatwienie przeprowadzenia inwestycji budowlanych. Projekt ustawy przewiduje stworzenie nowych przepisów dotyczących warunków technicznych obiektów budowlanych, którym poświęcony zostanie jeden z rozdziałów nowej ustawy.

Nowelizacja ustawy w przedmiocie warunków technicznych, w głównej mierze ma na celu stworzenie takich uwarunkowań prawnych, które umożliwiają stosowanie technologii innowacyjnych w budownictwie oraz dostosowanie budynków do indywidualnych potrzeb użytkowników. Projekt ustawy przewiduje możliwość stosowania tzw. rozwiązań zamiennych. Mają one charakter zastępczy i zapewniają „równoważny stopień bezpieczeństwa i użyteczności”. Nowelizacja przewiduje trzy możliwości zastosowania rozwiązań zamiennych, tj.: 1. bez prewencyjnej kontroli podmiotów zewnętrznych (jedynie główny projektant odpowiada za dobór rozwiązania zamiennego), 2. po uzyskaniu ekspertyzy rzeczoznawcy, 3. po uzyskaniu zgody organu administracji publicznej.

Jednak, w przypadku najbardziej istotnych rozwiązań technicznych, zastosowanie rozwiązań zamiennych, może zostać wykluczone. Projekt ustawy jawi się jako rzeczowy i powinien zapewnić odpowiedni poziom kontroli, zwłaszcza w odniesieniu do rozwiązań zamiennych