Wyższe kary za nieprawidłowe wypłacanie wynagrodzenia osobie niepłacącej alimentów

Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR

Artur Rycak, adwokat, odniósł się do zmian w kodeksie pracy, które obowiązywać będą od 1 grudnia 2020r. Wyższe kary grożą m.in. za wypłacanie osobie niepłacącej alimentów wynagrodzenia wyższego, niż wynika to z umowy.

W mojej ocenie zaostrzenie kary niekoniecznie ograniczy wypłaty wynagrodzeń pod stołem, co ma wpływ na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Opinia publiczna nie ma chyba świadomości tego rodzaju kar ani że jakiś organ rzeczywiście ściga za takie wykroczenia. Organem tym jest Państwowa Inspekcja Pracy, która ma w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika uprawnienia organu oskarżającego przed sądem karnym. Wypłaty wynagrodzeń na czarno (pod stołem) są też trudne do wykrycia, gdyż obu stronom zależy na utajeniu takiego procederu. Nie znam także z praktyki orzekania kar na poziomie 30 tys. zł, zatem podwyższenie górnej granicy sankcji karnych nie przełoży się w mojej ocenie w ogóle na ich wykrywalność.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na rp.pl: Surowe kary dla pracodawców za wypłaty pod stołem dla alimenciarzy