Zbliżają się kolejne zmiany przepisów podatkowych

Kolejne zmiany przepisów podatkowych, kolejny rok z rzędu przedsiębiorców czeka podatkowa rewolucja.

Projekty zmian ustaw podatkowych, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r., liczą w sumie ponad 300 stron. Planowane nowelizacje będą dotyczyły głównie przepisów ustaw o podatkach dochodowych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Do najważniejszych zmian należą:
– preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorców z praw własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box),
zmiany w zakresie rozliczania podatku u źródła (jak np. konieczność uiszczenia podatku przez płatnika przy wypłaceniu na rzecz jednego kontrahenta należności przekraczających łącznie 2 mln zł rocznie, nawet przy spełnieniu warunków do zwolnienia),
nowe regulacje dotyczące cen transferowych (w tym ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne, ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD, kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej, warunki stosowania korekty cen transferowych),
zmiany w rozliczaniu wydatków dotyczących samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej (w    tym możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych jedynie 75% tych wydatków),
opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów do innego państwa (tzw. exit tax),
nowe regulacje w zakresie klauzuli o unikaniu opodatkowania (w tym wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości od 10% do nawet 120% uzyskanej korzyści majątkowej),
wprowadzenie kas fiskalnych online (niektórzy przedsiębiorcy będą mieli obowiązek wyposażenia się w nowe kasy już
w 2019 r.),
obniżenie stawki CIT z 15% do 9% dla niektórych podmiotów, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w roku podatkowym 1,2 mln euro,
wprowadzenie regulacji w ustawie o VAT określających zasady opodatkowania bonów oraz voucherów na towary i usługi.
Z uwagi na zbliżający się termin wejścia w życie zmian warto dokonać analizy nowych przepisów pod kątem ich wpływu na obowiązujące w Państwa firmie procedury rozliczania podatków.