Ciężarne pracownice tymczasowe chronione

W dniu 16 listopada 2016 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt podtrzymuje propozycję, zgodnie z którą umowy ciężarnych pracownic tymczasowych, które uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, przedłużą się do dnia porodu. 

W konsekwencji taka pracownica otrzymywałaby po porodzie zasiłek macierzyński.

Wszystko za sprawą uchylenia art. 13 ust. 3 obecnie obowiązującej ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, który przewiduje, że do umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy.

W trakcie konsultacji społecznych organizacje pracodawców negatywnie oceniły zmiany w powyższym zakresie. Zwrócono uwagę, że proponowana zmiana może wpłynąć negatywnie na sytuację kobiet na rynku pracy tymczasowej. Agencje pracy tymczasowej z obawy o konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, związanych z przedłużeniem umów do dnia porodu, będą chętniej zatrudniały mężczyzn, natomiast w przypadku zatrudniania kobiet może dojść do częstszego stosowania umów cywilnoprawnych.

Przedłużenie umów ciężarnych pracownic tymczasowych wpłynie ponadto na wzrost kosztów agencji pracy tymczasowej. Agencje nie mają zaś wpływu na czas zatrudnienia pracownic tymczasowych oraz nie mają możliwości zmiany ich stanowiska pracy. Dlatego też, uchylenie art. 13 ust 3 i wprowadzenie projektowanej zmiany, poza zwiększeniem kosztów zatrudnienia, może doprowadzić do wielu problemów praktycznych.

Ze wstępnych wyliczeń przedstawionych przez organizację Pracodawców RP wynika, iż taka zmiana przepisów będzie oznaczała dla pracodawców koszty rzędu ok. 300 mln zł miesięczne.