Co z ewidencją odpadów?

– Prowadzę hurtownię budowlaną, czy powinienem prowadzić ewidencję odpadów i rejestrować się do BDO – pyta pan Julian.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nie wymienia wprost rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej, dla których istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów i z uzyskaniem wpisu do BDO.

Sytuacje w których wymagane jest uzyskanie wpisu do BDO określa art. 50 ustawy o odpadach. W kontekście prowadzenia hurtowni materiałów budowlanych, działalność taka może podlegać obowiązkowemu wpisowi do rejestru w szczególności jako:

 obejmująca wprowadzanie towarów w opakowaniach w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
– obejmująca oferowanie jednorazowych toreb na zakupy, objętych opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

– działalność wytwórcy odpadów obowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów.

Krąg podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów został określony w art. 66 ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy, obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy m.in. wytwórców odpadów komunalnych oraz podmiotów, prowadzących tzw. nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy także wytwarzania odpadów określonych w rozporządzeniu ministra klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (rozporządzenie określa ilości i rodzaje odpadów objęte zwolnieniem).

Stąd udzielenie precyzyjnej odpowiedzi na pytanie czy dany przedsiębiorca prowadzący hurtownię materiałów budowlanych jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów i uzyskania wpisu do BDO, wymaga za każdym razem przeanalizowania prowadzonej działalności pod kątem wytwarzania odpadów, wprowadzania produktów w opakowaniach lub oferowania toreb jednorazowych.

Odpowiedź ukazała się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 17-04-2020 r.

Czytaj także: Jak przeprowadzić wycinkę drzew pod budowę magazynu?