Kiedy zakaz korzystania ze smartfonów w firmie jest dopuszczalny?

– Czy pracodawca może zabronić pracownikom korzystania ze smartfonów (lub innych urządzeń elektronicznych wyposażonych w aparat) na terenie firmy, w związku z przetwarzaniem na jej terenie danych osobowych?

Moim zdaniem pracodawca nie może zabronić korzystania pracownikom ze smartfonów czy urządzeń elektronicznych wyposażonych w aparat uzasadniając to w sposób ogólny, jedynie przetwarzaniem przez pracodawcę danych osobowych. Naruszenie danych osobowych gromadzonych przez pracodawcę równie dobrze może odbyć się bez pomocy wskazanych urządzeń, a zatem najistotniejsze moim zdaniem jest wprowadzenie przez pracodawcę jasnych zasad i polityki bezpieczeństwa w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z  wymogami prawa.

W obecnym stanie prawnym przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w zbiorach pracodawcy, czyli jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, m.in. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych wymaga utworzenia jasnych reguł dostępu i przetwarzania danych przez pracowników i w ramach tych reguł oczywistym wydaje się zakaz przetwarzania danych osobowych za pomocą prywatnych urządzeń samych pracowników. Nie wyklucza to jednak posiadania czy korzystania z  takich urządzeń przez pracowników w kwestiach niezwiązanych z pracą, czy przetwarzaniem danych osobowych.

Warto mieć przy tym na uwadze, iż wykonywanie pracy nadzorowane i kierowane jest przez pracodawcę i pracodawca ma obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy co wynika wprost z art. 94 Kodeksu pracy. Jest możliwym zatem, iż właśnie z powodu organizacji pracy oraz wykorzystania czasu pracy w zakładzie pracy wprowadzone zostaną ograniczenia korzystania z prywatnych smartfonów z proporcjonalnym do tych ograniczeń uwzględnieniem potrzeb życiowych pracowników i prawa pracowników wolności komunikacji.

Podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

Artykuł został opublikowany w papierowym i internetowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”