Imię i nazwisko:

Łukasz Żarnowiec

Kancelaria:

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata PREMIUM

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- międzynarodowe prawo handlowe
- prawo cywilne

Kariera:

Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych i aktywności zawodowej są zagadnienia prawa prywatnego międzynarodowego i prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego, rzeczowego i zobowiązań w tym: sprzedaży międzynarodowej, międzynarodowego prawa przewozowego oraz ubezpieczeń gospodarczych. Zajmuje się zarówno stałą obsługą prawną przedsiębiorców, jak i prowadzeniem spraw klientów indywidulanych. Jest powoływany do składów sądów polubownych ad hoc w charakterze arbitra.

Sukcesy:

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie zatrudniony w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, autor i współautor publikacji z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego, międzynarodowego prawa handlowego i prawa cywilnego.